.Analyse - Gesprekken - Aanbevelingen
Is hetgeen u op de markt brengt optimaal? Laat u kansen liggen?

Middels een analyse en gesprekken met relevante marktpartijen worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in een rapport.