.Analyse - Rapportage
In de afgelopen dertig jaar werden talloze analyses gemaakt in vele branches. Zowel vanuit retailketens als vanuit fabrikanten.

In een helder rapport wordt een analyse gemaakt en een oordeel gegeven over uw marktpositie, kansen en bedreigingen.

Evaluatie marktonderzoek
Het is verstandig zeker eens in de twee jaar het marktonderzoek te laten evalueren:

  • of men het juiste onderzoek laat doen (kan te veel, te weinig of verkeerd zijn)
  • of men het juiste bureau/de juiste bureaus inschakelt
  • of men het onderzoek optimaal benut
  • of men niet teveel betaalt

Voor nadere vrijblijvende dialoog gelieve men contact op te nemen.