kengetallen ondernemersIn een oogopslag
Inmiddels is deze service operationeel en breidt uit.
Individuele ondernemers leveren maandelijks (uiterlijk één week na afsluiting) per e-mail in Excel van hun winkel(s) aan:

 • de totale omzet en de omzet per BTW-groep
 • het aantal klanten

Men ontvangt maandelijks voor de 20e via e-mail terug:

 • een Excelfile met daarin een slimme grafische bewerking van de eigen gegevens
 • input hoe alle participanten samen gescoord hebben qua:
  - omzetontwikkeling,
  - ontwikkeling van het aantal klanten,
  - ontwikkeling van het besteed bedrag per klant

Voor een zeer gering bedrag heeft men zo:

 • constant de vinger aan de pols hoe men het doet ten opzichte van de markt
 • geheel ander inzicht in de trend van de eigen winkel(s)
 • de mogelijkheid om dit forum te gebruiken voor overleg waar bij te stellen

Voor nadere uitleg en offerte gelieve vrijblijvend contact op te nemen.