.Beoordeling - Conclusies - Aanbevelingen
Hoe worden fabrikanten beoordeeld door retailers en hoe worden retailers beoordeeld door fabrikanten.

Middels het interviewen van relevante partijen worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd in een rapport